Kontakt


Zakon Braci Mniejszych
Dom Zakonny w Koszarawie
(a także Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Stygmatów świętego Franciszka z Asyżu)
34-332 KOSZARAWA nr 677
tel./faks: + 48 33 863 94 05
e-mail: koszarawa@franciszkanie.pl

o. Tytus M. Boguszyński OFM - gwardian +48 727 429 158

REGON 040015973
NIP 553 21 07 965

Konto bankowe Domu Zakonnego:
Bank Spółdzielczy w Jeleśni
nr 74 8118 0002 0014 1022 2000 0010