Parafia


Parafia pod wezwaniem Stygmatów świętego Franciszka z Asyżu w Koszarawie

Jesteśmy jedną z najmniejszych i najwyżej położonych parafii w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Nasza wspólnota parafialna liczy zaledwie 282 wiernych (dane ze stycznia 2012 r.). Wypełniliśmy ten mały, ale jakże piękny zakątek naszej diecezji. Żyjemy w Beskidzie Żywieckim u stóp Babiej Góry, graniczymy z Archidiecezją Krakowską, graniczymy ze Słowacją. Rodzimy się, żyjemy, rozwijamy się, pracujemy i umieramy w majestacie gór.
Opieka Duszpasterska jest sprawowana przez Zakon Braci Mniejszych z Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z główną siedzibą w Katowicach Panewnikach.
Pierwsi osadnicy na tereny obecnej Koszarawy Bystrej przybyli w XVIII wieku. Zajmowali się wyrębem lasu. Pracowali w niewielkiej hucie szkła, którą sami wybudowali. Mieszkańcy od 1855 roku należeli do parafii św. Karola Boromeusza w Koszarawie.
W 1981 roku mieszkańcy Bystrej, zwrócili się do ówczesnego proboszcza śp. ks. Ignacego Sukiennika z prośbą by w Bystrej odprawiał Mszę św., gdyż jest bardzo dużo ludzi chorych i w podeszłym wieku. Wtedy ks. Proboszcz nakazał przygotowanie odpowiedniego miejsca gdzie byłyby sprawowane Msze św. Po śmierci ks. proboszcza Sukiennika, także jego następca ks. Józef Kurowski wyraził zgodę na odprawianie Mszy św. w Koszarawie Bystrej.
Na prośbę miejscowej ludności, Ks. Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski 19 czerwca 1985 roku wydał następujący Dekret "Z dniem 29 czerwca 1985 roku erygujemy Ośrodek Duszpasterski w Bystrej, parafia Koszarawa i powierzamy go Ojcom Franciszkanom. Z dniem 29 czerwca br. mianujemy o. Cyryla Stanisława Czarnojana wikariuszem parafialnym parafii Koszarawa, powierzając mu prowadzenie całości duszpasterstwa w Bystrej oraz udzielamy mu kompetencji do asystowania przy zawieraniu małżeństw na terenie całej parafii Koszarawa, na czas spełniania powyższej funkcji...".
W sobotę 29 czerwca 1985 została odprawiona Msza św., na której odczytano dekret. W tym momencie ludzie jeszcze nie dowierzali, że wśród nich na stałe zamieszka kapłan, że będą mieli "swojego księdza".
Po czterech latach została wybudowana kaplica blaszana, którą poświęcił Ks. Bp Jan Szkodoń.
1 września 1989 roku została erygowana parafia i o. Cyryl został pierwszym proboszczem parafii p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Koszarawie Bystrej. Były to bardzo trudne czasy. O. Cyryl przygotował niemalże całą robotę papierkową związaną z pozyskaniem odpowiedniej działki oraz uzyskaniem pozwoleń pod budowę kościoła i klasztoru.
W 1993 roku o. Cyryl został skierowany do klasztoru w Górkach Wielkich. Na jego miejsce został przysłany o. Hadrian Beck. Budowa Kościoła i klasztoru rozpoczęła się 1993 roku. 1994 roku został poświęcony cmentarz.
Od 4 października 2001 Msza św. jest sprawowana w dolnym kościele. Z okazji wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa Ks. Bp Tadeusz Rakoczy poświęcił największy z dzwonów jako wotum wdzięczności Bogu za Dzieło Odkupienia. Wtedy Ks. Bp powiedział takie słowa: "Chcieliście mieć przy swojej drodze kościół. Nie tylko dlatego, by było bliżej i wygodniej - owszem też - ale po to, by na tej pięknej ziemi, która sama w sobie jest ogromną świątynią Boga, sprawowały się święte sakramenty, byście widzieli i przeżywali głęboki sens bycia ludźmi ochrzczonymi. Kiedy nas już tutaj nie będzie, ta świątynia będzie świadczyła o was, że chcieliście takiej drogi, na której byłby kościół i takiej wieży na nim, z której rozlegałby się głos dzwonu". W 2002 roku zostały poświęcone dwa kolejne dzwony "św. Franciszek" i "św. Antoni", które poświęcił ks. Infułat Władysław Fidelu.
Te wszystkie zamierzenia nie byłyby możliwe gdyby nie było wielkiej ofiarności parafian, pomocy z Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Katowic Panewnik i ofiarności wielu dobrodziejów z różnych stron Polski. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie było wysiłków i oddania się temu dziełu o. Cyryla Czarnojana, o. Hadriana Becka, który w latach 1993-1998 był proboszczem w Koszarawie Bystrej, o. Natana Kansego, który od 1994 do 2007 roku oddał się całkowicie budowie tego kościoła i klasztoru oraz o. Teofila Lukasa, który od 1998 do 2007 roku był proboszczem w Koszarawie Bystrej.
Nie byłoby to możliwe gdyby przede wszystkim nie było modlitwy, cierpień naszych chorych, starszych w intencji budowy i rozwoju naszej parafii.
12 października 2002 roku, w czasie Wizytacji Kanonicznej, Ks. Bp Tadeusz Rakoczy wmurował na frontonie kościoła kamień węgielny, który poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w Skoczowie 22 maja 1995 r.
Wiele jest jeszcze do zrobienia i to na wszystkich płaszczyznach życia osobistego, rodzinnego jak i na płaszczyźnie całej parafii. Wielką naszą bolączką jest zmniejszanie się liczby członków parafii: jedni umierają inni wyjeżdżają, brak powołań, parafia na terenie dwóch gmin.
Koszarawa Bystra jest miejscem wypoczynkowym i turystycznym. Ci, którzy przyjeżdżają na wypoczynek spotykają się z życzliwością mieszkańców. Wiele dobra sami przekazują. Odwiedzają się, prowadzą rozmowy, spotykają się w kościele na Mszach św. i nabożeństwach.
To dzieło, które zostało tu rozpoczęte z WOLI BOŻEJ I DZIĘKI LUDZIOM, kościół i wszystko co jest z nim związane, ale przede wszystkim Kościół Żywy tworzony przez parafian i gości, zostało zwieńczone konsekracją kościoła dnia 4 października 2006 roku, przez ks. Bp Ordynariusza Tadeusza Rakoczego, będzie nam przypominało, że chcieliśmy takiej drogi, na której byłby kościół. Znak dla przyszłych pokoleń naszej wiary i miłości do Boga i Kościoła.