Dom Rekolekcyjny: Kalendarz - rezerwacje


Na tej stronie zamieszczamy informacje dotyczące zgłoszonych rezerwacji pokoi, przez zorganizowane grupy, w naszym domu rekolekcyjnym.

Zgłoszenia i rezerwacje najlepiej prosimy przesyłać pocztą elektroniczną:

Zakon Braci Mniejszych
Dom Zakonny w Koszarawie
34-332 KOSZARAWA nr 677
tel.: 33 / 863 94 05
e-mail: koszarawa@franciszkanie.pl