Wystrój kościoła


Wystrój nowego kościoła w Koszarawie Bystrej, czerpie inspiracje i świadomie nawiązuje do późnośredniowiecznych malowideł freskowych wykonywanych przez prekursorów malarstwa zachodnioeuropejskiego, takich jak Cimabue i Giotto, których twórczość, ściśle związana była z franciszkańskim patronatem, czego świadectwem są dzieła, które do dziś możemy podziwiać w sanktuariach franciszkańskich na całym świecie, zwłaszcza w Asyżu, będącym centrum kultu św. Franciszka.
Zamysłem autorki, pani mgr Małgorzaty Toborowicz, było przypomnienie, chociażby echa tego hymnu na cześć Pana Boga zawartego w dziełach, których natchnieniem była osoba św. Franciszka.
W ścianie prezbiterium mamy obraz przedstawiający stygmatyzację świętego. Scena ta ilustruje najważniejszy moment życia św. Franciszka, kiedy to Pan Jezus w postaci serafina na Jego ciele "wypala pieczęć" swoich ran, jako dowód zjednoczenia z nim i świadectwo akceptacji Jego stylu życia - "Takim Cię chciałem mieć i takimi mają być Twoi duchowi synowie".
Pod względem formalnym wzorem do narysowania tej sceny była jedna z najstarszych grafik wykonanych na ten temat. Franciszkanie dołożyli wszelkich starań, aby to malowidło było wykonane w technologii al fresco, czyli jednej z najstarszych i najtrwalszych, a zarazem najtrudniejszych "farba wysycha razem z tynkiem" nakładana jest na mokry tynk w systemie dniówkowym.
Obramowaniem do postaci św. Franciszka są witraże ilustrujące "Hymn stworzenia". Ich tematem jest wszechświat, od głębin morskich poprzez szczyty gór aż ku słońcu i księżycowi, zatopiony w Łasce i Miłości Bożej. Wykonane są w tradycyjnej technologii witrażowej, czyli wycinane szkło barwione w masie, oprawione w ołów.
Pozostałe witraże, powstałe dzięki życzliwości Fundatorów, nawiązują także do tematyki franciszkańskiej. Na chórze znajduje się witraż w kształcie Krzyża San Damiano, natomiast na zachodniej ścianie kościoła znajdują się witraże poświęcone kolejno: Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, św. Kindze, św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu oraz św. Maksymilianowi Marii Kolbemu. Myślą przewodnią tych ostatnich witraży jest zamysł ukazania bogactwa duchowości św. Franciszka wśród świętych związanych z naszym regionem.
Ołtarz soborowy, miejsce przewodniczenia i lektorium nawiązują do symboliki pierwotnej wizji świata: kamienie i ziemia, z której wszystko wyrasta, stąd za materiał posłużyło: skała, drewno i korzenie drzew.
Na ścianach przylegających do prezbiterium namalowano najbardziej ugruntowane ikonograficznie sceny z życia św. Franciszka i św. Antoniego, wzorem dawnej "Biblii pauperum". Sceny te również wykonano w technice freskowej.
Droga Krzyżowa postaciowa namalowana na grubym płótnie naklejonym na deski, wkomponowana jest we fryz z surowego kamienia.
Dzięki życzliwości Fundatorów, w naszym kościele podziwiać można witraże:
• w prezbiterium - Pochwała Stworzeń (Pieśń Słoneczna),
• na chórze - Krzyż San Damiano,
• lewa ściana kościoła - bł. Jan Paweł II, św. Kinga, św. Brat Albert Chmielowski oraz św. Maksymilian Maria Kolbe.

Z prawej strony od wejścia do kościoła znajduje się za szybami kaplica Matki Bożej Anielskiej, z pięknym freskiem Madonny z Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu aniołów.

Natomiast na lewo od wejścia, na przeciw konfesjonału, znajduje się tryptyk składający się z trzech obrazów: centralnie wisi obraz Jezusa Miłosiernego, po prawej obraz św. Siostry Faustyny, a po lewej św. Ojca Pio. Poniżej, centralnie, na osobnej desce namalowany jest napis "Jezu ufam Tobie". Wszystkie te trzy obrazy namalowane zostały na dębowym blacie starego ołtarza, używanego w dawnej kaplicy przed powstaniem obecnego kościoła.

Franciszkanom, którzy z trudem budowali ten kompleks sakralny zależało aby wystrój wnętrza oddawał również ducha tego malowniczego miejsca, którym jest Koszarawa Bystra z jej monumentalnym, nieskażonym pejzażem górskim i wspaniałymi ludźmi.
Mamy nadzieję, że nasze dzieło przyniesie duchowe owoce pełnego na wzór św. Franciszka naśladowania Chrystusa nie tylko w tym pokoleniu.